„Autopodróże.pl wyprawy w przeszłość” należy potraktować z nutą wyobraźni. Wykorzystując prasę XIX i XX wieku oraz inne źródła, staramy się przybliżyć tamte lata poprzez wydarzenia związane z motoryzacją, turystyką, gospodarką. To wyprawy w naszą przeszłość oczami ludzi wtedy żyjących. Nie stronimy także od wydarzeń współczesnych, opisów historycznych powstałych obecnie czy ważnych jubileuszy. Wszystko jednak powinno mieć związek z historią.

Tramwaje podziemne w Warszawie

Ambitne plany warszawskiego metra snute w 1928 r. nigdy nie zostały zrealizowane. Warto więc przeczytać ile linii było planowane i jakimi trasami. Artykuł z czasopisma „Ruch Samochodowy” z 1927 r.

Przedstawiony magistratowi p rzez dyrekcję tramwajów projekt kolei podziemnej przekazany został specjalnej komisji do rozpatrzenia . Prace komisji, trwające kilka miesięcy ustaliły : kierunek linji Metro, geologiczne i prawne warunki prowadzenia tunelu oraz koszty realizacji projektu .

Całokształt sieci Metropolitain‘u zgodnie z uzupełnienia m i komisji, ma obejmować sześć kierunków:

1) lińję długości 5 km., od pl. Uńji Lubelskiej przez Marszałkowską, pl. Napoleona, Saski, Teatralny , Bielańską, Nalewki do pl. Muranowskiego;

2) do dworca Wschodniego na Pradze przez przyszły most na Wiśle wprost Karowej, dalej Karową, pl. Saskim, pl. Żelaznej Bramy, halami Mirowskiemi, Chłodną Wolską do Słockiej — o łącznej długości 6,3 klm.;

3) od stacji Towarowej ul. Chmielną, Nowym Światem, Krak. Przedmieściem do zbiegu z ul. Karową. Długość tej lińji wynosi 3,25 klm.;

4) od pl. Uńji Lubelskiej poprzez Al. Szucha, Ujazdowską, Nowy Świat, do rogu ul. Chmielnej — o długości 2,25 klm.;

5) lińję okólną zachodnią o długości 9,5 klm. od pl. Uńji Lubelskiej do pl. Muranowskiego — i wschodnią od ul. Przemysłowej przez przyszły most na Wiśle do pl. Muranowskiego przez stary most kolejowy;

6) lińję przez przyszłą arterję miasta N.— S. (przechodzącą z północy na południe) długości 8,2 klm., która wypadłaby w sposób następujący: od A1. Ujazdowskich (róg Nowowiejskiej), dalej p rzez pl. Zbawiciela, ul. Chałubińskiego , hale mirowskie, Dziką, Żoliborz , Stadjon  Sportowy do Słodowca.

Ogółem długość całej lińji wyniesie 46 klm., z czego na kolej podziemną przypadnie 26 klm. i na górną 20.

Na pierwszym zdjęciu wiercenia w 1939 r. związane z planami budowy metra na rogu ul. Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej, na drugim tego samego roku wiercenia  na pl. Wilsona.

Sieć tej wielkości mogłaby być urzeczywistniona w warunkach normalnych w ciągu 35 lat, kosztem 216 milj. fr. zł. Komisje uważa za najpilniejszą budowę pierwszej z tych lińji. Do wykonania jej potrzeba 30 milj. fr. zł. W zakończeniu swoich prac komisja zdecydowała przedstawić magistratowi do zatwierdzenia poprawiony przez siebie projekt, proponując jednocześnie, aby magistrat uznał pierwszą z lińji za najpilniejszą i upoważnił dyrekcję do wykonania w miarę posiadanych funduszów , próbnych wierceń na dystansie tej lińji, ewentualnie i lińji następnej.

Do tych próbnych wierceń i pomiarów przystąpi dyrekcja tramwajów już w r. przyszłym.

(Zachowana oryginalna pisownie i interpunkcja)

Ilustracje (wybór redakcji): NAC.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *