„Autopodróże.pl wyprawy w przeszłość” należy potraktować z nutą wyobraźni. Wykorzystując prasę XIX i XX wieku oraz inne źródła, staramy się przybliżyć tamte lata poprzez wydarzenia związane z motoryzacją, turystyką, gospodarką. To wyprawy w naszą przeszłość oczami ludzi wtedy żyjących. Nie stronimy także od wydarzeń współczesnych, opisów historycznych powstałych obecnie czy ważnych jubileuszy. Wszystko jednak powinno mieć związek z historią.

Spotkanie z reklamami tygodnika „L’Illustration” w Gdańsku

W Nowym Gmachu PAN Biblioteki Gdańskiej można oglądać ciekawą wystawę oryginalnych reklam marek samochodowych z okresu międzywojennego pochodzących z bardzo znanego i cenionego francuskiego tygodnika „L`Illustration”.

Wystawa obrazuje fenomen ważnego dla rozwoju prasy na świecie, jak i przez pryzmat Polski, francuskiego periodyku i składa się z 16 całostronicowych, oryginalnych reklam, zaprojektowanych przez najlepszych francuskich modernistów, z najdroższej niegdyś trzeciej strony „L`Illustration” z lat 20. i 30. XX wieku. Oprawione jednolicie reklamy uzupełniają archiwalne numery tygodnika, w tym egzemplarze, których tematem z okładki była Kampania Wrześniowa 1939 r.

„L`Illustration” został założony w 1843 r., a pierwszy numer ukazał się 4 marca. Przez kolejne 100 lat należał do czołówki najbardziej prestiżowych i opiniotwórczych tytułów prasowych na świecie. Redakcja zatrudniała najwybitniejszych francuskich fotografików i rysowników, których kreacje wpisały się w kanon historii sztuki. Co istotne w kontekście 100-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych Polski i Francji, „L ‘Illustration” był bardzo przychylny Polsce i Polakom, na bieżąco pisząc o polskiej tematyce.

Tygodnik wychodził w dużym formacie i był dwa razy droższy niż klasyczny tygodnik. Zawartość skierowana była do oświeconych lub „liberalnych” czytelników burżuazyjnych. Otwarty na wszystkie aspekty współczesnego świata „L’Illustration” miał również na celu rozpowszechnianie wiedzy bez wykluczania jakiejkolwiek dziedziny. Zarówno pod względem treści, jak dystrybucji. Tygodnik prenumerowano i czytano na całym świecie, o czym łatwo przekonać się i dziś, przeglądając profile aukcyjne z archiwalnymi numerami czasopisma, zamieszczane przez internautów i antykwariaty z całego świata.

Dla uatrakcyjnienia ekspozycji, przed budynkiem PAN stoi Citroën Traction Avant z lat trzydziestych ubiegłego wieku.

Dr Anna Walczak, dyrektor PAN Biblioteki Gdańskiej z autorem wystawy Bartoszem Gondkiem.

Pomysłodawcą i autorem wystawy jest Bartosz Gondek, znany dziennikarz i historyk. Absolwent UKW w Bydgoszczy i Podyplomowego Studium Muzealniczego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, jest m.in. autorem bardzo wielu publikacji i reportaży telewizyjnych o tematyce historycznej – społecznej i motoryzacyjnej, założycielem grupy rekonstrukcyjnej „Retrospekcja”.

Wystawę „Modernistyczna reklama w tygodniku L`Illustration” można oglądać w Nowym Gmachu PAN Biblioteki Gdańskiej przy ul. Wałowej 24 do 27 sierpnia br. Godziny otwarcia: w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. 9 – 19, w środy, piątki i sobory w godz. 9 – 15.

  • Opr. KOJ
  • Zdjęcia: Bartosz Gondek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *